1388/10/05
جین فولتن الت Jane Fulton Alt

 

 

"در باره عشق-زندگی و فرآیند خلاق......."

  

عکسای زیر از مجموعه "burn" انتخاب شده. 

تنها چیزی که در موردش می تونم بگم حرف خودش در مورد عکساشه: 

"در باره عشق-زندگی و فرآیند خلاق......."

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس