X
تبلیغات
زولا

۱.درباره "Muses ": 

 

شمارشان به نُه می رسید همه از دختران زئوس و نیموزینه(منموزینه).اینان مثل کاریت ها نخست غیر قابل نتشخیص بودند.هزیود می گوید:” مردمان هر قدر هم که اندوهگین و نگران باشد چون صدای آواز خدمتکاران موزها را بشنودافکار سیاه اندوه را از سر به در می کند و اندوه و درد را از یاد می برد. این والاترین و ارجمند ترین هدیه موزها با آدمی است.”

 

2.درباره "این یک پیپ نیست": 

 

این یک پیپ نیست . *                                          و همینطور این یکی:

  

 

 

*پیمان شکنی تصاویر/رنه مگریت/9-1928/مجموعه خصوصی/نیویورک 

 

3.درباره "ما": 

 

نویسندگان وبلاگ دو نفر هستند:  

- نفر اول 

- نفر دوم 

4.همین !

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس